Wat is het 'IREO'?

IREO - Kwaliteitsstempel voor paardenosteopaten​

Om het paardeneigenaren gemakkelijker te maken een goed geschoolde én gediplomeerde paardenosteopaat te vinden, is er in 2011 een onafhankelijk register opgericht. Dit internationale register, The International Register for Equine Osteopathy EDO®  (IREO), toetst en waarborgt de  kwaliteit en competentie van de aangesloten paardenosteopaten. Alleen osteopaten die met goed resultaat het onafhankelijke, twee dagen durende examen van het IREO hebben volbracht, kunnen zich in dit register inschrijven en mogen de titel ‘Equine Osteopath EDO®' gebruiken. Om de registratie te behouden is de osteopaat verplicht om zich bovendien jaarlijks te laten bijscholen. 
 
Voor meer informatie over het register, bezoek de website van het IREO
Reactie plaatsen