Vluggen Instituut voor Equine Osteopathie en Opleiding

Vluggen Instituut voor Equine Osteopathie en Opleiding

Het "Vluggen Institute for Equine Osteopathy and Education" is een internationaal erkent opleidingsinstituut voor paardenosteopathie. Het instituut heeft een opleidingslocatie in Duitsland en een in Amerika en ontvangt studenten van over de hele wereld. De oprichter en eerste docent is de osteopaat Janek Vluggen.

Het Vluggen Instituut heeft zich als missie gesteld om paardenosteopaten op te leiden die voldoen aan de hoogst mogelijke  standaarden voor wat betreft kennis, kunde  en vaardigheden. Hiertoe heeft het instituut een intensief curriculum ontwikkeld dat ruim drie jaar in beslag neemt. Studenten leggen op gezette tijden theoretische en praktische examens af om de studievoortgang te monitoren.

Het Vluggen Instituut heeft bovendien als doel om de osteopathie voor paarden te promoten als een gereguleerd en gecontroleerd beroep met een gedegen wetenschappelijke basis.  Hoewel equine osteopathie een zelfstandige beroepsrichting is, werken paardenosteopaten vaak samen met de reguliere diergeneeskunde. Het Vluggen Instituut heeft de overtuiging dat beide disciplines elkaar uitstekend aanvullen en daarom gezien moeten worden als complementair.

Het Vluggen Instituut is tot op heden het enige opleidingsinstituut ter wereld, dat osteopaten aflevert, die voldoen aan de hoge eisen en normen van het International Register for Equine Osteopathy (IREO®). Na het succesvol afleggen van het onafhankelijke examen van het IREO, mogen paardenosteopaten de beschermde titel "EDO®" voeren. De titel EDO® is een kwaliteitsstempel voor equine osteopaten.

Logo van het Vluggen Instituut
Reactie plaatsen