Zandpad in natuurgebied met hei en struiken

Wat ís osteopathie eigenlijk? 

Oorsprong, principes en werking

Osteopathie in een notendop: 

Icon voor 'manuele therapie'

Manuele therapie

Osteopathie is een manuele therapie: Geen naalden, geen pillen
Icon voor

Vind de oorzaak

Focus op het oplossen van de óórzaak, niet alleen het symptoom
Icon voor

Hele lichaam

Alles is verbonden: Onderzoek en behandel het héle lichaam, niet slechts een onderdeel
Icon voor

Ook preventief

Kan zowel ter voorkoming als ter genezing van klachten worden ingezet
Zwart-wit foto van Dr. Andrew Taylor Still.

Oorsprong & grondleggers

Osteopathie is ruim een eeuw geleden ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still. Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, geheel nieuwe inzichten. Een van zijn ontdekkingen was dat alle weefsels in het lichaam een zekere mate van beweging behoren te vertonen. Indien deze beweeglijkheid afneemt, heeft dit een negatief effect op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manuele methode om weefsels met verminderde beweeglijkheid op te sporen. Door middel van specifieke technieken kan die beweeglijkheid worden hersteld. Dit bleek een genezend effect op het lichaam te hebben. Deze denk- en behandelwijze was voor zijn tijd erg revolutionair (19de eeuw).
Bokkende witte Arabische volbloed merrie

Principe 1: Beweging, dáár gaat het om!

Osteopathie gaat over beweging. Er zit beweging in én tussen alle onderdelen van het lichaam: in de skeletgewrichten, maar ook in en tussen organen, bindweefselplaten, bloedvaten, zenuwbanen, huid en spieren.


Alles moet stromen. Als er beweging verloren gaat, dan ontstaat er een blokkade: Zenuwen raken bekneld en bloedtoevoer stagneert. Ook gaan paarden vaak verkeerd (scheef) lopen. Het paard is nog niet ziek, maar het begin van een blessure en/of pathologie is gemaakt:  


 1. Organen gaan steeds minder goed functioneren (denk diarree, koliek)
 2. Het immuunsysteem werkt steeds minder goed (denk infecties zoals mok)
 3. Weefsels raken verzwakt door gebrek aan voeding (denk peesblessures) 
 4. Paard krijgt pijn door overbelasting door langdurig verkeerd bewegen. 


 "Beweging" is dus een voorwaarde voor een goede gezondheid. Osteopaten zoeken naar restricties en blokkades en lossen die op. Het lichaam kan vervolgens weer functioneren en is in staat zichzelf (verder) te genezen. Dat is alles, zo eenvoudig en logisch is osteopathie.
Tekening van een paard met drie vergrootglazen

Principe 2: Focus op de oorzaak

De kracht van een osteopathie behandeling zit hem in het feit dat er wordt gezocht naar de óórzaak van een probleem en niet alleen naar de lokale (pijn)klacht (het symptoom).


Het is namelijk zo dat de oorzaak van het probleem vaak heel ergens anders zit, dan de plaats waar het probleem zich openbaart.


Als de oorzaak niet wordt gevonden en weggenomen, dan heeft behandeling van de klacht op zijn best een tijdelijk effect.

Foto van de neus van een bruin paard


"Een lichamelijk probleem wordt niet opgelost door het symptoom te onderdrukken, maar door de oorzaak weg te nemen. De natuur doet vervolgens de rest."

 

Schematische representatie van het viscerale-, pariëtale- en cranio-sacrale systeem

Principe 3: Een osteopaat werk op alle drie de systemen:

 • Het viscerale systeem: De organen, bloedvaten, lymfevaten en bindweefsel
 • Het pariëtale systeem:  Botten, spieren, gewrichten, dus het bewegingsapparaat,
 • Het cranio-sacrale systeem:  Schedel, wervelkolom, heiligbeen, zenuwstelsel plus hersenvocht circulatie 
Woordwolk osteopathie, fysiologie, anatomie

Principe 4: Alles hangt samen

Om de oorzaak van de klacht te kunnen achterhalen moet een osteopaat de anatomie en de fysiologie van het paard tot in de detail kennen. Hij of zij moet precies weten hoe de verschillende functies en lichaams‘onderdelen’ samen hangen en elkaar beïnvloeden. Want dat is een universeel gegeven, dat alles, maar dan ook werkelijk alles in het lichaam met elkaar in verbinding staat en elkaar continue beïnvloedt.

Maar hoe werkt osteopathie dan?

Het doel van osteopathie is om de natuurlijke weerstand die paarden bezitten tegen ziektes, parasieten en blessures te vergroten. Dit doen we door beweging terug te brengen in het lichaam, daar waar beweging is verminderd of helemaal verdwenen. Hiermee wordt het volgende bereikt:


 • Directe pijn vermindering en hierdoor verlaging van het stress niveau
 • Normalisatie van het sympathische en parasympatische zenuwstelsel
 • Hierdoor wordt de normale werking van organen gestimuleerd
 • Blokkades in de bloed- en lymfe circulatie worden opgeheven.
 • Weefsels worden weer voorzien van voedingsstoffen en zuurstof.
 • Hierdoor kunnen beschadigingen herstellen en kan het immuunsysteem zijn werk doen
Drie zadels op een hek

Omdat voorkomen beter is dan genezen

Ook als je paard op het oog niets mankeert is het raadzaam om hem een keer per jaar na te laten kijken door een osteopaat. Beginnende klachten kunnen dan vroegtijdig worden opgespoord en verholpen, nog voordat ze ontaarden in echte problemen.

Vergelijk het met een APK keuring.

Amazone en bruin paard springend over hindernis

Osteopathie steeds vaker geadviseerd

Tien jaar geleden was osteopathie relatief onbekend in de paardenwereld. De laatste jaren echter ontdekken steeds meer paardeneigenaren wat osteopathie voor hun paard of pony kan betekenen. Ook dierenartsen worden steeds bekender met de effecten van osteopathie en adviseren eigenaren vaker om de hulp van een erkende osteopaat in te roepen.

Osteopaten die erkend zijn kan je vinden in het International Register for Equine Osteopathy (IREO).