Privacyverklaring

Paardenosteopaat Mariël Schrijvers ('''ik''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Ik vind zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens heel belangrijk! Bij de verwerking houd ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring legt uit hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring vertel ik welke persoonsgegevens mogelijk worden verzameld en gebruikt, en met welk doel dat wordt gedaan. Ik raad je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website https://paardenosteopaatmarielschrijvers.nl/ en mijn gerelateerde Diensten als paardenosteopaat.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 juli 2021


Gebruik van persoonsgegevens


Als je gebruik maakt van de website en de Diensten die ik aanbiedt, dan kan je persoonsgegevens met mij delen. Ik beloof plechtig jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer je gebruik maakt van mijn Diensten, dan kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Gegevens over hoe je op de website bent gekomen (b.v. via Facebook)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Adresgegevens van de stalling van jouw paard of pony
 • Demografische gegevens en informatie over de achtergrond en gezondheidstoestand van jouw paard of pony 


Gronden voor de verwerking


Ik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het zo goed mogelijk kunnen behandelen van jouw paard of pony
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten 
 • Ik analyseer je gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren.
 • Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 


Ik verzamel je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring.


Je rechten


Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als je dat wil, kan je direct contact met mij opnemen. Ik zal je dan een kopie sturen van de gegevens die ik over je verwerk. Mogelijk moet ik je identiteit controleren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die ik over je verwerk niet juist is, dan kan je contact met mij opnemen om jouw informatie aan te passen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik jouw informatie verwijder, dan zal ik dat doen. Je kan op elk moment contact met mij opnemen met het verzoek jouw persoonsgegevens te verwijderen. Ik zal snel reageren, in overeenstemming met de AVG.


Mocht je niet tevreden zijn met mijn reactie, dan kan je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


Ik zal jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienst die jij van mij wilt ontvangen, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Analytics


Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.


Ik heb een gegevens verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Jouw IP-adres wordt gemaskeerd en er wordt géén (helemaal niets dus) data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten! 


Cookies


Ik wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van de website gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om de Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik jouw IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging


Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Toegangscontrole door gebruik van wachtwoorden; 
 • Het gebruik van een met wachtwoord beschermde privé WiFi verbinding
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.